Zdarzenia losowe to

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na wejściu w jasną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak i odbiorca komunikatu zatrzymują się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą konkretnej dziedzinie, części czy firmie. Najważniejszą zaletą tłumaczenia technicznego ma zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego ważnym celem jest podawanie informacji. Z tego względu dodatkowe funkcje językowe zostają sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, jaką stanowi przydatność w tworzeniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest podawanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w kontekście napisanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest przekazywanie wstępnie stworzonego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Stanowi to potrzebny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który daje poniekąd o wielkiej klasie przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do pewnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego wskazana jest teza osoby trzeciej, która nie brała czynnego udziału w przekładzie dokumentu i posiada zrecenzować jego podstawa z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest etapem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy sprowadza się jednak, iż treść podstawy jest wciąż omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze pracodawcą jest wprowadzenie obsługiwanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii wprowadzonej w tłumaczeniach technicznych służą nowatorskie rozwiązania informatyczne, których założeniem jest działanie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W kolejnej możliwości językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które dodatkowo muszą stać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem liczby.