Zastosowanie filtrow magnetycznych

Na rynku istnieje wiele filtrów przeznaczonych do filtracji cieczy. Różnica między nimi polega przede wszystkim na zastosowaniu oraz na stopniu oczyszczania. Można wymienić miedzy innymi filtry szczelinowe, filtry workowe czy tez filtry magnetyczne.
Na uwagę zasługują przede wszystkim te ostatnie, dzięki swojemu sposobowi działania, niezmiernie wysokiej skuteczności w oczyszczaniu.


Filtry magnetyczne przeznaczone są do procesu oczyszczania różnego rodzaju surowców, produktów płynnych, produktów półpłynnych z wszelkich zanieczyszczeń żelaznych. Odpowiedni materiał magnetyczny daje możliwość stworzenia takiego urządzenia, które będzie miało odpowiednią siłę przyciągania, a tym samym odpowiednią skuteczność.
Zastosowanie filtrów magnetycznych odnosi się do bardzo wielu gałęzi przemysłu. Przeznaczenie filtrów magnetycznych odnosi się od gałęzi przemysłu ciężkiego, aż po przemysł spożywczy.
Podstawowym celem filtrów magnetycznych jest zabezpieczenie pomp, maszyn dozujących czy wirówek przed niebezpiecznymi kawałkami metalu, które dostały się do określonego produktu w fazie produkcyjnej.
Filtry magnetyczne dzielą się na kilka rodzajów w zależności od spełnianej funkcji. Wymienić można między innymi: filtry neodymowe do przemysłu spożywczego, do pracy w wysokiej temperaturze oraz filtry ferrytowe do pracy w bardzo wysokiej temperaturze.
Filtr magnetyczny skutecznie separuje najdrobniejsze zanieczyszczenia (wióry, opiłki, pył żelazny). Może pracować w instalacjach wysokociśnieniowych. Charakteryzuje się łatwością konserwacji oraz szybkością czyszczenia. Wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Może pracować na układach o bardzo wysokiej lepkości.
Filtry magnetyczne skutecznie zwiększają wydajność zakładów produkcyjnych, a jednocześnie są niezmiernie niskie w utrzymaniu. Koszt filtra magnetycznego jest dość wysoki, natomiast bardzo szybko się zwraca. Wart podkreślić, że zastosowanie filtra magnetycznego ma charakter ekologiczny.