Zastosowania odciagow przemyslowych

Wiele procesów produkcyjnych jest związanych z wytwarzaniem szkodliwych substancji lotnych, takich jak różnego rodzaju opary, dymy oraz zapachy. W takim przypadku ogromne znaczenie ma zapewnienie prawidłowej wentylacji. Wentylacja dotyczy całego pomieszczenia, ale konieczne jest także montowanie okapów bezpośrednio nad stanowiskami pracy.

Odciągi przemysłowe są wykorzystywane do odprowadzania lotnych substancji bezpośrednio w miejscu, gdzie one powstają. Z tego powodu takie urządzenia znajdują bardzo szerokie zastosowanie między innymi w przemyśle chemicznym, ale także w wielu innych branżach. Procesy, które wymagają szczególnie dobrej wentylacji to na przykład klejenie, a także mieszanie różnego rodzaju roztworów, substancji oraz związków chemicznych. Odciągi przemysłowe są także niezbędne nad stanowiskami pracy, gdzie wykonuje się między innymi szlifowanie, cięcie i polerowanie. W czasie takich procesów do powietrza trafiają drobiny materiałów poddawanych obróbce. Ma to niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników, a także na przebieg procesów, ponieważ może niekorzystnie oddziaływać na ich precyzję.

Prawidłowe stosowanie odciągów ma także znaczenie w przypadku wszystkich pomieszczeń, w których dużą rolę ma zapewnienie odpowiednich warunków, na przykład cyrkulacji powietrza oraz wilgotności. Z tego powodu jest to istotne między innymi w suszarniach, a także w pomieszczeniach, gdzie magazynowana jest żywność.

Jak widać odciągi przemysłowe mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu rożnych branżach. W każdym przypadku wybór ilości oraz rozmieszczenia odciągów powinien być podyktowany konkretnymi potrzebami wynikającym z charakteru procesów produkcji, a także bezpieczeństwa pracowników. Dlatego instalacje wentylacyjne zawsze powinny być projektowanie przez specjalistów w tym zakresie.