Zasady bezpieczenstwa z bronia

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą wykonać produkty używane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/krajalnica_bizerba_gsp_v/BIZERBA GSP V - krajalnica Polkas Kraków

Obecnie każde urządzenia wyprodukowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą regułę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru zobowiązany jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w sektorze. Głównie dostarczają do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym być także zawarte dodatkowe informacje: siła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i przychodzić na moc jego dane ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.