Zagrozenie wybuchem amoniaku

Jeżeli w konkretnym pomieszczeniu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a ponadto efektywny zapłon, można wspominać o potencjalnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to system, jaki jest wykorzystywany do stłumienia wybuchu.

Jego wykonanie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Charakteryzuje go wypróbowana i silna metoda, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego przewagami jest więcej to, że przyznaje się do w oraz na zewnątrz, jest niski w manipulacji i transporcie, Jest także gładką oraz silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dostosowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z organizmem tłumienia wybuchu. Istnieje więc najbardziej publiczna i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane najczęściej do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich składają pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszelkiej gałęzi przemysłu. Istnieją dodatkowo dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej dany jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on tworzony za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w wyjątkowo bliskim okresie. Są one dokonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, stosuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one wypełnione wodą, która uważa się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy tworzy się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda stosuje się gotować, a obiekt natychmiast wykonywa się parą. Butle obecne są wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX.