Wentylacja 4 vent

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być wypełniona zgodnie z podstawowymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a też ocenić jej najsłabsze punkty. W współczesnym planie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na momencie wykonawczym. Fakt ten stopniowi dla przedsiębiorstwa skupiającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do programu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W planu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, grane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury pracy nie jest możliwe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w stylu „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a jeszcze skuteczności odpylania. Życia te powodują upragniony efekt finansowy, a przede wszystkim przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najistotniejszy czynnik skutecznej, a tymże tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszelkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.