W jakich warunkach para wodna ulega skropleniu

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Łączy się ją tylko w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest niewielki ciężar zdrowy również w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną przyjmuje się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy że być traktowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w reakcję z wodą w określonych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej skuteczne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana jedynie w obecnych pomieszczeniach, co do których chowa się pewność, iż nie tkwią w nich mieszkańcy. Z rady na zdrowe ciśnienie gaśnicze para potrafiła być przykra dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.