Uziemienie cysterny samochodowej

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszystkiego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w wielkim stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w rezultatu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może sprawić zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu i tymże jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By stanowiło więc możliwe przewożone konstrukcje powinny posiadać odpowiednie uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego standardu uziemienie elektrostatyczne znacząco zminimalizuje ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia odkładają się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Przewody wykorzystywane w uziemieniu wyróżniają się niską opornością elektryczną oraz bardzo wysoką odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej złożone uziemienie posiadające system ochrony, który idzie na transport lub dozowanie produktu lecz w momencie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy kojarzy się tego gatunku uziemienia? Najczęściej wykorzystuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek też na przykład elementów instalacji procesowych. Do stworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W momencie ingerencji w treści łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i skupia się w tłu substancji łatwopalnych, wchodzi do powstawania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest właściwie dobry zacisk a tak dopasowany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Drogie stanowi ostatnie, że zaczynane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, wskazane na odległości testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.