Urzadzenia zgodne z atex

W miejscach, w których może wystąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz również oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodność z zapisanymi w niej normami jest dzisiaj wymogiem kierowanym do producentów tego typu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, jak i wielkości.

Każdy zakład, bez względu na prowadzoną działalność, powinien być wyposażony nie tylko w najlepszej jakości urządzenia niezbędnego do codziennej pracy, lecz także dobrze dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych. Właśnie na potrzeby tego typu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka jakość, jak i trwałość użytych w nich elementów.

Możemy napotkać się na różne rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a także maszyny do specjalnych zastosowań, w tym nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tym w ofercie są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a także podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, które są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo dobra wydajność oraz jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w punktach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i innych opierają się na działaniu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.