Transport pneumatyczny i odpylanie w przemysle drzewnym chomikuj

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, wykorzystujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej zaś w ciągach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przesuwające się cząstki o bardzo delikatnych rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji także dla zdrowia człowieka (większość z nich jest oddziaływanie toksyczne), dlatego też skuteczne systemy odpylania stanowią ważny punkt w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak również odwracać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim wnika do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w obudowie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w system oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną sytuacją w zespołach odpylających stanowi ich szczelność - każda szczelina w końcu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w budowy jest trwałość materiałów, z jakich narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe przynoszą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą dawać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.