Szatkownica hebel v5

W wybranych przedsiębiorstwach oraz instytucjach zaczyna się lub gromadzi się substancje, jakie potrafią być dostępne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą zatem w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich okolicznościach pracodawcy są zobowiązani do sprawienia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na wnętrza i miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być ponadto pomocne w okolicach i mieszkaniach zewnętrznych. Dodatkowo wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie klasyfikować i jednocześnie wskazywać czynniki, które potrafią tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być wzięta na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z okazją nastąpienia w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem odbywa się charakterystyki obiektu. Przedstawia się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Analizuje się czynniki, jakie potrafią doprowadzać do powstawania pożaru lub wybuchu. Składa się materiały oraz systemy, dzięki którym możliwe będzie zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Wymienia się jaka istnieje pierwsza substancji palnych, które mogą trwać się źródłem potencjalnego wybuchu. Wprowadza się nowoczesne rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.