Symfonia finanse odwrotne obciazenie

oprogramowanie dla przemysłuOferta - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Program Symfonia Finanse i Księgowość to narzędzie ułatwiające prowadzenie w korporacjach o słabej i średniej wartości.
Nosi on za zadanie obsługę finansową firm bez sensu na branżę, pozwala na prowadzenie wieloma podmiotami równocześnie, a dodatkowo pracę kilku klientów w budowie.
Program ten działa do rejestracji wszelkich zdarzeń gospodarczych, we wszelkich przedsiębiorstwach zobowiązanych przepisami prawna do robienia ewidencji księgowej.
Symfonia określa się indywidualnym językiem, pozwalającym na programowanie raportów wykorzystujących wiedze z własnych baz danych. Ponadto możliwe jest używanie z własnych programów obowiązujących w skład Systemu Symfonia i kooperację między nimi danych, wewnętrznych dokumentów, zestawień lub raportów, a dodatkowo import z zewnętrznych stylów i aplikacji.
Program Symfonia posiada dużo funkcji ułatwiających zarządzanie firmą:
– umożliwia stworzenie testowej firmy, w obiektu sprawdzenia poprawności działań,
– drukowanie dokumentów średnie w klas papierowej czy elektronicznej,
– system automatycznie wspomina o tworzeniu kopii bezpieczeństwa dokumentów,
– umożliwia tworzenie szablonów dla najczęściej tworzonych typów dokumentów,
– dokumenty można dowolnie oznaczać niezależnie od ksiąg rachunkowych np. w punkcie ich sprawnego odnalezienia, dodając komentarze lub opisy w strukturze notatek.
Program Symfonia umożliwia tworzenie raportów takich, jak:
– bilans rachunków zysków i strat automatycznie aktualizowany,
– raporty w oparciu o określone zgromadzone na kontach,
– analizy finansowe firmy takie, jak rentowność, płynność fizyczna lub kontrola długu,
– przesyłanie zgromadzonych porównań do programu Analiz Finansowych,
– zestawienia różnego rodzaju dokumentów, tworzonych według kryteriów określonych przez użytkownika,
– ustawowo wymagany dziennik księgowań jest modyfikowany przez program automatycznie,
– możliwość generowania własnych zestawień i raportów, w relacje z potrzeb.
Program Finanse i Księgowość jest dostosowany oraz do robienia:
– Ewidencji podatków i rejestrów Vat, umożliwiającej śledzenie transakcji, razem z ustawą o podatku od produktów natomiast usług,
– Ewidencji rozrachunków- także w walucie krajowej, jak również innej
– Ewidencji umów i informacjach podatkowych.