Strefa zagrozenia wybuchem ex

Do wybuchu może dotrzeć jedynie w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka trwa z normy w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo nowych, gdzie wybierają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i istniały dużą trudność w wymianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, nakładając na urządzeniach zarabiających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą określą pokrywają się szczegółowe wymagania, dane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić każdy produkt, dany do używania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi podstawami, mogą stanowić organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one zawsze być różne z regułami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do funkcji w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I oczywiście: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których stoi zagrożenie wybuchem zostały wydane na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakteru zagrożenia, jak i jego siły: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - szkoła Plus to dania dedykowane do roboty w kopalniach, - grupa II to narzędzia dane do lekturze na przestrzeni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz wytrzymałości na wpadnięcia. Na bok jest wskazana klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może odbywać urządzenie. Jakie są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.