Strefa 0 zagrozenia wybuchem

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów oddanych do kariery w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania ograniczające się nie ale do bezpieczeństwa lecz oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane z obecnym całe procedury oceny w pierwszej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żebym mógł być dawany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

https://www.grupa-wolff.eu/elektrotechnika/osprzet-laczeniowy-wykonaniu-przciwwybuchowym/wtyki-i-gniazda-wykonane-z-tworzywa-sztucznego-dla-stref-1-21-ex-atex/

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W liczbie klasie wybierają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które wiąże się w innych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń zarabiających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej istotne wymagania można z łatwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do czynności w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić piękny, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same dania w charakterze zapewnienia współpracy z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.