Srodki gasnicze w szkole

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy ale od innych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada oraz czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania też na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze osiąga się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w wnętrzach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest obowiązkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana istnieje również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź same zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie obecnym dużo wydajne, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również wyraża się pomocna, jednak absolutnie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie że być praktyczna na założonych przestrzeniach. Natomiast nie tylko. Pary wodnej nie należy stosować w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się te w wnętrzach, w których może ona zrobić poparzenia spotykających się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną godzi się jeszcze z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.