Serwis urzadzen gastronomicznych trojmiasto

Kasy fiskalne serwis jest nieodzowny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale również podczas obowiązkowego przeglądu kas, a także w sezonie gdy tworzymy i zamykamy działalność. Zgodnie z założeniem jedyną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może zająć się jej zmianą, jest pracownik jednostki serwisującej opierający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia:
– firma serwisująca jest do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania pomocy i ratyfikowania umowy dealerskiej,
– po otrzymaniu zgody kieruje co najmniej dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W okresie szkoleń serwisant zdobywa prawa na pełne typy urządzeń fiskalnych, które dobierają się w ofercie producenta.
– po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i częstą zdjęciem legitymację i swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są uprawnione do budowania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a ponadto prowadzi jego oddane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki:
Uprawnienia zabiera się na stan jednego roku a wynika ono przeznaczonego typu kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi odpowiednia do zmiany wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się usterek w niektórych modelach.
Serwisant jest odpowiedzialny do stałego zaczynania swoich kwalifikacji poprzez start w warsztatach produktowych, powinien i co roku wystąpić z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień.
Wymóg zapisany w umowie dealerskiej to zajmowanie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak również narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania użytkowników w materiały eksploatacyjne, które powstają od producenta.
Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w strukturze do tego odpowiedniej, nie posiada uprawniona do uprawiania serwisu także potrzebuje zwrócić legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jest człowiekiem jednostki powiązanej z producentem umową dealerską.