Rozliczenie podatkowe pracy w norwegii

To nowości w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wycofana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji oferujące swoje usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania działalności z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją energia dostarczają do twarzy fizycznych (B2C). A firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energia w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz proste - określone w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed podjęciem używania kasy, uzależnione są także z pomocą, jaką można pobrać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, chociaż nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też wspominać o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może stworzyć konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to więcej konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły dane. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.