Pyly wytwarzane w procesach przemyslowych

W dzisiejszych czasach w powietrzu zanieczyszczenia takie jak pył, cząstki stałe i włókna mogą być niebezpieczne dla płuc oraz mogą powodować reakcje alergiczne w przypadku przenikania przez skórę.

W wielu procesach przemysłowych wytwarzane są zanieczyszczenia przedostające się do atmosfery w postaci pyłu i cząstek stałych. Unoszące się w powietrzu bardzo małe cząstki stałe i pyły mogą być szkodliwe dla zdrowia, w związku z czym musimy je usuwać, zanim dotrą do układu oddechowego.

Do głównych źródeł pyłu należą procesy cięcia, piaskowania i szlifowania oraz wytwarzania proszków w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Obróbka tkanin, materiałów drewnianych i kompozytów również jest związana z uwalnianiem się pyłu i włókien, które mogą być niebezpieczne dla płuc oraz powodować reakcje alergiczne. Od każdego przemysłu który narażony jest na produkcję szkodliwych pyłów wymagane jest posiadanie atex dust extraction, czyli odpylaczy wykonany zgodnie z unijną dyrektywą ATEX. Atestowane firmy posiadają różnego rodzaju odpylacze, ramiona odciągowe, a także rozwiązania w zakresie oczyszczania, odciągu i filtracji.

Wybuchowe pyły oraz potencjalnie wybuchowa atmosfera może wystąpić w szeregu różnych miejsc pracy.

Ponieważ wybuchowy pył, który pochodzi z większości materiałów organicznych, materiałów syntetycznych oraz metali posiada właściwości wybuchowe, musimy poświęcić odpowiednio dużo uwagi by zapobiec wybuchom pyłu. Wspólnota Europejska wcieliła w życie dwie dyrektywy, które dotyczą atmosfery wybuchowej i łatwopalnego pyłu, są nazywane dyrektywami ATEX.

Wdrożenie tych dwóch dyrektyw wywołał skutki poprawy ochrony przeciwwybuchowej – różnego rodzaju prace techniczne i organizacyjne stały się konieczne. Zatrudniając najlepszych specjalistów w dziedzinie przemysłowej filtracji powietrza, firmy opracowywują towary zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX, które spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Zapewnienie zgodności z dodatkowymi wymaganiami państwowych lub lokalnych przepisów mieści się w zakresie odpowiedzialności lokalnych spółek handlowych oraz konsumentów.