Pyly szlifierskie

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają największe ryzyko dla zdrowia tworzących w takim miejscu osób.

Ze powodu na zysk na etap zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym zadaniem w tłu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie osobistej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jeden z najniższych odpylaczy o małych kosztach instalacji. Cechą tego podejścia jest niewielka skuteczność odpylania, a często są stosowane w powiązaniu z kolejnymi odpylaczami. Dużo wysoką efektywnością działania prezentują się odpylacze filtracyjne. Podawane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania pragną istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany jest od gałęzi przemysłu oraz z określonego zagrożenia.