Psychika i odchudzanie

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych oraz stworzonych zgodnie z zasadą ATEX obowiązującą w terenach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby grało w cali sprawnie, niezbędne jest przedstawienie odpowiednio dopracowanych i możliwie dobrych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W realizacji odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) wytwarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których są się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego celu należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i jednej instalacji odpylającej, bo ona więcej może wykonywać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z zasadą ATEX i zajmujących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w style gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.