Poziom znajomosci jezyka niemieckiego

Obecnie pracodawcy jeszcze dużo przyciągają opinię na nauka języków zarówno u swoich pracowników jak i u chętnych do pracy. Wcześniej z obowiązującą nauką języka lub nawet bez znajomości żadnego oprócz ojczystego można było dokładnie wziąć się uprawnieniu do wszystkiej pracy. W chwili obecnej konieczne istnieje jednak znanie co najmniej jednego języka na pokładzie gwarantującym podstawową konwersację.

Poziom nauce języków wśród polaków żyje z roku na rok. Obecnie w grupach podstawowych oraz gimnazjum i szkołach średnich uczony jest co najmniej jeden język obcy obowiązkowo. Badania dowodzą, że kobiety które potrafią daleko niż jeden język inny mają większe nawet o 50% wynagrodzenie od pracowników bez takich umiejętności. Do czego mogą nam się przydać takie nauce języka? Istnieje wówczas znacznie interesujące pytanie, jakie stanowi w myśli meritum tematu. Otóż obecnie w sztuki biurowej (z angielskiego white-collar work) znajomości języków obcych polecane są do praktycznie każdych możliwych rzeczy. Poczynając od kontaktów z zagranicznymi klientami, dostawcami, odbiorcami czy producentami, przez tłumaczenia dokementów aż do normalnego związku ze naszymi przyjaciółmi w korporacji, jacy nie są polakami, a sprowadza się więc w nowoczesnym świecie coraz częściej. Ponadto naukę języków warta jest podczas podróżowania za granicę, zwykle wystarczającym okazuje się nauka języka angielskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, ale na znaczeniu zdobywa jeszcze dużo język chiński, język japoński oraz język koreański, z naturalnego powodu : większość produkcji przeniosła się właśnie do krajów azjatyckich, dlatego niezbędni są specjaliści potrafiący te style. Niezwykle istotne są tłumaczenia dokementów, ponieważ azjatyccy producenci często nie znają angielskiego i muszą tłumaczy aby podpisać umowy z zachodnimi odbiorcami. Podsumowując wszystkie zebrane informacje trafiamy do sądu, że fajnie się uczyć języków, ponieważ nie tylko przedstawiamy się i przecinamy na inne kultury, ale świat chodzi w takim kierunku gdzie bez nauki języków będziemy na krótszej sytuacji od osób, które takowe znają.