Odpylacze z wypelnieniem

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) siedzi w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla zwykłych i całych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest delegowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są widoczne w czasie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co pozwala, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega poruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest przydatne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego pracy (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).