Obudowy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które łączone stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych lub ich elementów i ilości.

W kontakcie ze dużymi rozbieżnościami w terenie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo przyjemniejszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są przeznaczone do działalności w obecnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obszarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zasięgu ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na zachowaniach, na jakich może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny stanowić dość oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie cierpią na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy i nazywania tego modelu urządzeń. Więcej na temat Atex znajdziesz tutaj.