Obowiazek sporzadzania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Każde przedsiębiorstwo, w którym realizuje się technologie związane z możliwością wystąpienia zagrożenia wybuchem, jest zobligowane do posiadania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Przepisy prawa wymagają również, aby taki dokument został zatwierdzony przez pracodawcę np. dyrektora zakładu, prezesa, właściciela przedsiębiorstwa itp.

multivac c200Multivac C200 - pakowarka próżniowa Polkas

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest określony przez przepisy prawa unijnego oraz przez wewnątrz krajowe normy. Ściśle określone zasady precyzują co powinno się znaleźć w dokumencie, w jakiej kolejności poszczególne dane powinny być podawane do wiadomości.

Dokument podzielony jest na trzy części.

Pierwsza z nich prezentuje ogólne informacje dotyczące zagrożenia wybuchem. Precyzyjnie wskazuje się istniejące w przedsiębiorstwie przestrzenie zagrożenia wybuchem. W zależności od ilości i wielkości zagrożeń dokonuje się klasyfikacji przestrzeni na strefy zagrożenia wybuchem. W pierwszej części dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem znajduje się również krótkie zestawienie istniejących środków ochrony.

Druga część dokumentu zawiera szczegółowe informacje, związane z oceną zagrożenia i ryzyka wybuchu. Precyzuje się sposoby zapobiegania wybuchowi oraz wskazuje się na możliwości ochrony przed negatywnymi skutkami wybuchu. Druga cześć precyzuje również techniczne i organizacyjne środki ochrony.

Trzecia część dokumentu zabezpieczania przed wybuchem składa się z informacji oraz dokumentów uzupełniających. Znajdują się tutaj protokoły, świadectwa, potwierdzenia i procedury. Najczęściej są one prezentowane w formie uporządkowanego wykazu lub zestawienia bez załącznika.