Obowiazek kasy fiskalnej od 1 marca 2015

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w obcej walucie jest możliwa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a i do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, które powinny wybierać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są chociaż w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w istota § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w interesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwili i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w pamięci fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być zamknięty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać przeprowadzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są używane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w zależność, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka stała przedstawienia w wydarzeniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte produkty planuje być uznawana w euro, w ciągu jak wartość sprawy będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.