Obowiazek instalacji kasy fiskalnej w 2015

http://www.comarch-polkas.pl/2018/09/11/program-kadrowo-placowy-mi-potrzebny/

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakiś przedsiębiorca, który prowadzi usługi czy dokonuje transakcji na myśl osób sportowych i rolników rozliczających się na platformie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą dodatkowo korzystać z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzebie nabywania kas fiskalnych.

Gdy nie ma celu posiadania kasy. Jednym z przepisów, który zmusza do kraju 2016 roku, jest przepis mówiący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w ostatnim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które podjęły działalność w sezonie bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do grupy miesięcy prowadzenia prace w określonym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, które muszą robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, które nie realizują swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą dostać kasę finansową w przeciągu 2 miesięcy po przekroczeniu tego limitu. Ten jeden obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z okazją opłacenia ich w swoisty strategia niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy liczyli się na podstawie faktur za wykonane usługi na praca osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili dobrze niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż oczywiście wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, strony do silników i jedynych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.