Mikroskopy stereoskopowe leica 2

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację obiektów w świetle mającym i odbitym, dzięki wykorzystaniu specjalnych okularów dla obojga oczu, co idzie na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki przestrzennemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują wykorzystanie w takich rzeczach wiedze jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo oraz w przemyśle. Mikroskopy stereoskopowe służą głównie jako urządzenie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i oferują relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują użycie w innych celach, natomiast nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania techniczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, a są nimi sposób Greenougha wykorzystujący dwa podstawowe obiektywy i system Abbego, w jakim zastosowano jeden czołowy obiektyw.

Jak już zostało powiedziane wcześniej, obraz oglądany przez mikroskopy stereoskopowe jest ogromny i tak z tego początku omawiane urządzenie idealnie przydaje się do badania w preparacie mikroskopowym dynamicznie ciągnących się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń proponowany przez mikroskopy stereoskopowy zawiera się zazwyczaj w skalach od trzykrotnego do ponad dwu stokrotnego, tylko ze względu na krótką odległość fizyczną obiektywów z badanej próbki oraz niewielką ilość światła odbitego docierającego do obiektywów, złe jest zastosowanie większych powiększeń.