Mikroskop elektronowy i optyczny

Obecnie metalurgia jest dziedziną, która liczy nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, lecz także przejmuje się badaniem grup w miary makro. W niniejszym projektu zazwyczaj wykonywa się doświadczenia na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest dziedziną, która pojawiła się już kilkaset lat temu. A tylko zależnie od niedawna różnego typu mikroskopy zaczęto brać w metalurgii. W aktualnych etapach są one potrzebne podczas książce z materiałami inżynierskimi. Już we wspomnianej dziedzinie najbardziej łatwe są mikroskopy metalograficzne, które obraca się między innymi do badania zgładów metalowych albo również ich przełomów. Stanowi wówczas technologia obrazowania, którą zakłada się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które pozwolą na uwagę struktury na stanie atomowym oraz mikroskopy świetlne, charakteryzujące się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych narzędzi są bardzo istotne, ponieważ dzięki temuż możemy wykryć innego typie mikropęknięcia w produkcie czyli ich zapoczątkowanie. Możliwe jest zarówno obliczenie udziału fazowego, a także dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temu potrafimy też określić ilość oraz sposób wtrąceń, a oraz wiele różnych ważnych elementów, z punktu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału kupią na prawdziwą obserwację struktury materiału, dzięki czemu w perspektywy możemy zapobiec wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych stanowi ogromnie ważne, bo dzięki temuż możemy łatwo znaleźć wady materiału. Zawsze warto pamiętać, iż obsługa tego rodzaju sprzętu jest skomplikowana. Spośród ostatniego względu doświadczenia na nim powinny spełniać wyłącznie wykwalifikowane osoby.