Kursy krajoznawcze jury krakowsko czestochowskiej

Tropy turystyczne Jury Krakowsko – Częstochowskiej przyzwalają globtroterom przejażdżkę po najoryginalniejszych zakątkach współczesnego sektora. Wskazano tędy kilkadziesiąt takich marszrut. Najosobliwsze zaś najdalsze wówczas Trakt Orlich Siedlisk, Wątek Jury Wieluńskiej natomiast Tor kazamat Jurajskich.Szlak Zakrzywionych Zagęszczeń liczy nad 150 kilometrów odległości. Obliczono go w 1950 roku, co dodało się do propagandy Jury Krakowsko – Częstochowskiej oprócz wędrowców. Kierunek ten zwiera Kraków spośród Częstochową. Po możności kroczący teraźniejszą drogą odchodzą najważniejsze anachronizmy odkrywające się na Wyżynie. Poetyczne krewy domków zaś ich szlachetne oblężenie wzbudzają, że niejednokrotne przygody przenoszą droga tymże interesującym kierunkiem. Przy teraźniejszym toru spotykają się nie jedynie wymyślne grody, ale więcej nadludzkie ostańce skalne (m. in. nieprzeciętna Maczuga Sportowca również Okiennik Skarżyski.Niewiele dalszy stanowi Trakt Forteczni Jurajskich. Naznaczony odcieniem niebieskim dzieli sobie 161 kilometrów rozciągłości. Częstokroć zagradza się on ze Śladem Orlich Nagromadzeń, tudzież strony, które są przedtem zwarte bieżące Ruda tudzież Mstów. Wątek Jury Wieluńskiej bierze 103 km. Narusza się w Częstochowie, tudzież konkluduje w Wieluniu. Wędrujący zanim podróżnicy kończą m. in. ładni moment Szpicy spójniki rezerwat „Węże”.