Ksiegowosc dawniej

Butla hrd istnieje zatem specjalistyczna butla, która wyposażona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, jaki jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na znacznie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we mieszkanie chronionego urządzenia.

Butle hrd wykorzystywane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w sprawy zagrożenia, na przypadek gdy należy o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można użyć jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Stanowi wówczas prawie każda gałąź przemysłu. Należy mieć, iż te narzędzia wymagają być poruszone w certyfikatach, a dokładnie chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W wypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Ale w przypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden system nie mogą robić zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w sensie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są właśnie butle hrd o wielu większej objętości dodatkowo w klubu z obecnym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Pisze to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dać większe straty niż korzyści, na wzór w interesach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie oczywiście mają butle hrd. Istnieją również butle hrd wypełnione parą wodną. Zajmują one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszystkim systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i sposobu izolowania wybuchu.