Krajalnica automatyczna

Atex training, czyli zakres kierowania jest traktowany i zmuszany do spraw danej instytucje lub organizacji. Poniższa lista pokazuje najistotniejsze zagadnienia, na podstawie których opracowany zostaje końcowy plan szkolenia. Lista ta, w prawdziwych wypadkach, że stać zwiększona o nowe zagadnienia.

Szkolenie atex obejmuj:
podstawy prawne powiązane z bezpieczeństwem wybuchowym: dyrektywa ATEX137 oraz rozporządzenie krajowe,
dyrektywa ATEX95 oraz rozporządzenie krajowe;  wzajemne relacje między obiema dyrektywami ATEX137 i ATEX95,
podstawy prawne związane z bezpieczeństwem pożarowym: rozporządzenie MSWiA 7.06.2010 r. dotyczące ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń, obiektów budowlanych i miejsc; wzajemne styczności z dyrektywą ATEX137,
ważne zasady oceny i stanowienia stref zagrożenia wybuchem; skrajna ocena przydatności parametrów wybuchowości gazów, oparów cieczy i pyłów,
uziemienia elektrostatyczne – waga trudności, wzory i możliwe rozwiązania technologiczne,
typy zabezpieczeń przeciwwybuchowych używanych w przemyśle i główne zasady ich doboru; podstawowe zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem,
przykłady jednostki ilustrujące skuteczność używania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
ważne zasady bezpiecznego prowadzenia czynności i obsłudze maszyn w dziedzinach zagrożenia wybuchem,
przykładowe sytuacje wybuchów w sektorze,
stopień oraz dyspozycyjność wentylacji, a zasięg strefy zagrożenia wybuchem, na przykładzie instalacji gazowych, wodoru, gazu propan-butan, acetylenu; punkty ładowania akumulatorów, szafy zaufania do przechowywania substancji chemicznych,
maszyny elektryczne w przestrzeniach zagrożenia wybuchem – ogólne wytyczne dopasowania urządzeń,
zagrożenie niebezpieczną awarią w przemyśle; wybrane trudności związane z przechowywaniem, odpylaniem, układy nawęglania w elektrowniach, ograniczenia skojarzone z wykorzystywaniem systemu odciążenia wybuchu,
zagrożenia procesowe i szybkie na procesach biomasy.