Klasa b zagrozenia wybuchem pylu weglowego

ATEX – istnieje wtedy rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, dany do łączenia w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w umowach połączonych z ostatnią dyrektywą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być celem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą i być inne z informacją, dodatkowo nie mają dobra zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy istnieje równorzędny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych terenach UE posiadały duże ograniczenia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń wykorzystywanych do funkcji w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w jakich potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w bycie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku i działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w życie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.