Kilka slow o wylacznikach bezpieczenstwa

Urządzeniami, które możemy znaleźć w praktycznie każdym zakładzie produkcyjnym, bez wątpienia są wyłączniki bezpieczeństwa. Występują one w wielu różnych rodzajach dzięki czemu stosuje się je w bardzo szerokim zakresie. Ich podstawowym zadaniem jest wczesne ostrzeganie, zwłaszcza, jeżeli mowa o instalacjach przeciwwybuchowych czy przeciwpożarowych. Pozwalają one na natychmiastowe wyłączenie bądź zatrzymanie maszyny, gdy zaistnieje taka konieczność, a także uniemożliwiają jej samoczynne uruchomienie.


Producenci proponują wiele różnych wyłączników bezpieczeństwa, zależnie od potrzeb danej aplikacji. Pierwszym rodzajem tychże wyłączników są wyłączniki liniowe stopu awaryjnego. Wykorzystywane są one do montażu w urządzeniach, których nie ma możliwości zabezpieczyć za pomocą zdejmowanych osłon maszynowych.

Kolejny rodzaj wyłączników bezpieczeństwa to wyłączniki pozycyjne, których obowiązkowe stosowanie nakazują dyrektywy Unii Europejskiej. Stosuje się je w zakresie ochrony przeciwwybuchowej maszyn oraz instalacji.

Istnieje także rozwiązanie wyłączników bezpieczeństwa z oddzielnymi zaworami, które często są wykorzystywane w drzwiach przesuwnych czy uchylnych. Nadają się one równie dobrze do stosowania przy osłonach bezpieczeństwa.

Na rynku dostępne są także wyłączniki kontroli zbiegu taśmy oraz napięcia pasów, które są stosowane w urządzeniach służących do przenoszenia materiałów. Celem stosowania takich wyłączników jest ciągła kontrola czy pas jest właściwie naciągnięty.

Wyłączniki bezpieczeństwa są powszechnie stosowane. Dzięki nim niemożliwy jest dostęp osób niepowołanych do strefy pracy urządzenia, w której może zaistnień niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nierzadko nawet życia.