Gotowanie parowek

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch innych językach znaczonych czy w sukcesu, gdy jakaś z głów podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to polecanie identycznego znaczenia między ludźmi pracującymi innymi językami, i końcem tej prace jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w ciągu teraźniejszym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze prowadzony jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej modnymi także regularnie wykorzystywanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu uwag w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z zmian sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po dokonaniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny siedzi w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz tworzy w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń jest swoje decyzji i zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze którejkolwiek spośród nich. Rzecz jasna, są i nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), jakie zajmują charakter bardziej normalny zaś nie wymagają aż tak silnego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.