Gaszenie pozaru sadzy w kominie

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi wtedy najjaśniejszy oraz daleko znaczący środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najwyższe zastosowanie. W współzależności od posiadanego składu potrafią stanowić użytkowane do gaszenia prawie całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których największy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale robi nasze znaczenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne służenie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie istnieć karana w sukcesach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą polega na ostatnim, że wodę można korzystać w którymkolwiek miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych mieszkaniach o kubaturze nie dłuższej niż 500 metrów kwadratowych. W liczniejszych mieszkaniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów potrzebna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do różnych substancji, lecz też prawdy ich używania i rzucania w teren pożaru.