Gaszenie pozaru gra dla dzieci

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi ostatnie najznaczniejszy również najbardziej znaczący środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

posnet mobile

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są najwyższe zastosowanie. W relacje z posiadanego składu potrafią być użytkowane do gaszenia prawie całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich największy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa swoje zajęcie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne działanie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne być stawiana w przypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą oraz wodą liczy na ostatnim, że wodę można brać w dowolnym miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych miejscach o kubaturze nie korzystniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W większych mieszkaniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do różnych substancji, ale też zasady ich używania i dostarczania w rejon pożaru.