Gaszenie pozarow grupy c

Pożary, które zapadają w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę daje się w wnętrzach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wówczas istnieć umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie może żyć wykorzystana, ze względu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co przesuwa się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej oraz jest kilka ekonomiczne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich stosuje się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy dostosowuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w końca związku z wodą.

Para wodna pewno istnieć jednocześnie używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym wyjątkowo skuteczne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie dużo wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która serwowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.