Gastronomia definicja

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, rozgrywającego się za pośrednictwem technik powiązanych z szkołami psychologicznymi. Stanowi toż sposób szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w charakterze odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzroście i umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju działania są coachowie, którzy wykonują ze swoimi facetami na drugich płaszczyznach np. w kontrakcie z ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a i analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z różnymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze używanie ich naturalnych predyspozycji, określenie swoich planów oraz skupienie na optymalizacji działań doprowadzających do ich dojścia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego osobiste efekty i środki intelektualne. Pozostałymi cechami jedynymi w ćwiczeniach dla  pracowników w postaci coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada prawa wyznaczać klientowi żadnych dyrektyw; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w ciągu zapoznawania się; jest wykonany na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; planem jest doprowadzanie do konkretnego wprowadzania zmian.