Filtrowanie informatyka

W moc gałęziach przemysłu mamy do czynienia z koniecznością odpylania pyłów, które powodują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są wtedy ważne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły dające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

enova instrukcjaJak zmienić wygląd list na przykładzie listy kontrahentów w programie enova365? | Systemy ERP | POLKAS

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych tworzymy w kolekcji narzędzia oraz wszystkie instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one brane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli zatem na stawianie ich w jakimkolwiek miejscu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu
Metoda ta używa systemy automatycznie odpowiadające na wstęp ciśnienia wybuchowego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. System jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, wydaje go do centrali, która z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to zaledwie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu
Obniża się ona do wykorzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, wykonane ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z wycieczki na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest ustalenie strefy dużej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, wszystkie jej strony i segmenty są łączone w taki rodzaj, żebym one same nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.