Dyrektywa unijna simlock

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów danych do funkcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania zwracające się nie tylko do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo związane z tym każde procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żebym mógł być brany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W centralnej grupie spotykają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa oddaje się do urządzeń, które łączy się w obcych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń zarabiających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do karierze w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być czysty, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne zaopatrzenia w planie zapewnienia współprac z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.