Dyrektywa unijna 2010 75 ue

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które muszą istnieć dokonane przez każde produkty, które są dane do spełnienia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w konkretnych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może podchodzić do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zawarta w działanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest uzależnione z użyciem dowolnego towaru w zakresach, w jakich potrafi być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgody z umowami atex oraz za dostosowanie danego towaru do ostatnich reguł. Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, jakie znajdują się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje wtedy dziedzinę, gdzie wykonywa się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią wówczas być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w sukcesu, kiedy duża porcja energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru trafia do wybuchu, który jest ogromne zagrożenie dla życia oraz zdrowia ludzkiego.