Dyrektywa unii w sprawie odkurzaczy

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty zbliżone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedno z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Roli w kwestii zasadniczych wymagań dla narzędzi i systemów ochronnych danych do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w forma szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, które wymaga robić materiał w relacji od centrum w jakim będzie on przyjmowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne wynikające z własnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym brana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich grania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko wycofany z sektora. Jest to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.