Drukarka posnet kopia paragonu

Handlarze dokonujący sprzedaży mają obowiązek wystawiania rachunków za dokonane transakcje sprzedaży. Paragony otrzymywane od sprzedawców, zwłaszcza w obrocie detalicznym, podlegają rejestracji. Urządzeniem rejestrującym obrót oraz kwoty podatku VAT i dochodowego jest kasa fiskalna. Sprzedawca, którego przychody przekroczyły w ostatnim roku podatkowym kwotę 20 tysięcy złotych zobligowani są do rejestracji sprzedaży poprzez użycie kasy fiskalnej.

 

Liczba ta nie dotyczy podmiotów dostarczających do obrotu handlowego wybrane rodzaje materiałów między innymi niektórych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym gdy na dowód alkohol lub papierosy, produkty z metali szlachetnych (między innymi biżuteria), nowych sposobów transportu czy terenów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę. Pod koniec każdego dnia użytkownik kasy fiskalnej ma obowiązek sporządzić raport dobowy fiskalny. Podczas tego podliczenia jest zarejestrowanie w świadomości kasy całodziennego utargu. Po wygenerowaniu raportu nie jest nadziei tworzenia żadnych zmian. Ponadto kasa fiskalna rozbija poszczególne wartości sprzedaży z harmonogramem na dobre stawki podatku. Najtańsze kasy fiskalne kraków kosztują kilkaset złotych, przecież ich wartości mogą dochodzić nawet do kilku tysięcy złotych. Budowa kasy fiskalnej obwarowana jest istotnymi przepisami. Przed dopuszczeniem kasy do gruncie stanowi ona wolno sprawdzana pod względem budowy, funkcjonalności czy zastosowanego oprogramowania. Kasy fiskalne mogą być system elektronicznego zapisu transakcji ewidencjonowanych za jej pomocą. Jeżeli kasa finansowa nie jest takiej prac to zajmować musi mechanizm wydruku oryginału paragonu przeznaczonego dla kupującego kiedy i kopii dostępnej dla sprzedawcy w projektu archiwizacji dla celów podatkowych. Kopie paragonów można pokazać na dowód przy kontroli. Na zbytu widocznych jest kilka rodzajów kas fiskalnych, a ich wybór chce od potrzeb sprzedawcy. Większe podmioty potrzebują kilku kas, których pracowanie potrafi istnieć zintegrowane w europejskiej sieci, a całość podłączona do komputera lub kasy głównej. Wielkie znaczenie przy wyborze tego urządzenia ma jeszcze rozmiar działalności. Dla małych sklepów nie niezbędna jest kasa nafaszerowana innego typu funkcjami.