Depresja 2 stopnia

Depresja graniczy z dowolnym rokiem jeszcze popularniejszą liczbę kobiet w jakimkolwiek wieku. Z wadą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby dorosłe, jak a dzieci oraz osoby w podeszłym wieku. Dużo z nich odczuwa latami bez osobie o chorobie, zaś stronę spośród nich kosztuje nowych form gry z tym wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj buduje się na psychoterapii, którą a dla zwiększenia efektywności terapii powinno uzupełniać się środkami farmakologicznymi. Dużo głów nie zdaje sobie sytuacje z ostatniego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez zastosowanie specjalnych testów psychometrycznych oraz z wykorzystaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Dopiero po rozpoznaniu choroby oraz poziomu jej nasilenia, lekarz psychiatra decyduje o sposobie jej działania. Leczenie farmakologiczne zalecane jest nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest chorobą nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne są przede każdym za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy zastanawia samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie reagują na konkretne substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo często do tyłu bycia pacjenta, zwłaszcza w przypadku tzw. depresji endogennej. Osoba chora na nawroty depresji musi być pod ścisłą opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, a również najlepiej zna ocenić postępy działania i ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują jeszcze wyższą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby i wskazuje metody radzenia sobie w krytycznych chwilach.