Controlling praca magisterska

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w jakiejś wielkiej firmie. Controlling bierze się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością ekonomiczną oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz ogromniejsza wielkość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można stwierdzić, że z controllingiem mamy do budowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w spółce, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki ma sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej struktury. Obraca się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych odkłada się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, jeśli mamy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.