Co to jest dyrektywa atex

O bezpieczeństwie i ochronie zdrowia pracowników w dzisiejszym świecie mówimy coraz częściej, będąc coraz bardziej świadomymi, jak ważne staje się zapewnianie im optymalnych warunków dostosowanych do specyfiki miejsca pracy. Na szczególne miejsce w tych rozważaniach zasługują pracownicy, którzy swoją pracę wykonują w tak zwanych obszarach z atmosferą wybuchową.

Praca w strefach zagrożonych wybuchem nakłada na pracodawców obowiązek przestrzegania zasad nałożonych dyrektywą Unii Europejskiej, nazywaną w skrócie ATEX. Dyrektywa ta reguluje wymagania, którym musi sprostać każdy produkt znajdujący zastosowanie w strefie zagrożonej wybuchem. W tym miejscu należy podkreślić, że każdy obszar klasyfikowany jest pod kątem stopnia potencjalnego zagrożenia, który jednocześnie staje się podstawą do wyznaczenia certyfikatów wymaganych od stosowanych produktów.

Mówiąc o strefach zagrożonych wybuchem, warto powiedzieć także, że wyróżniamy dwie główne kategorie zagrożeń. W pierwszej kategorii znajdują się gazy, ciecze i ich opary. Do drugiej zaliczane są palne pyły.

Stosowanie się do Dyrektywy Atex z pewnością pozwala przedsiębiorstwu spełniać obowiązujące prawo. Jednak nie tylko dlatego przedsiębiorstwa powinny jej przestrzegać. W praktyce główną korzyścią wynikającą ze zgodności z Dyrektywą jest zapewnienie pracownikom, a także pozostałym osobom przebywającym na terenie zakładu przemysłowego, bezpieczeństwa. Poza tym, eliminując potencjalne zagrożenia ograniczasz straty ekonomiczne, do których mogłoby dojść w wyniku jego urzeczywistnienia.

Dla bezpieczeństwa, a także poczucia dobrze spełnionego obowiązku, warto stosować się do zasad wyznaczonych przez Dyrektywę.