Certyfikat jezykowy poziomy

Wśród typów tłumaczeń najtrudniejsze do zbudowania są te potrzebujące nie ale bardzo silnej znajomości języka obcego, ale i specjalistycznej wiedzy z danego zakresu. Do dokonania tego typu tłumaczenia punktem rozwiązania jest rozumienie merytorycznej zawartości tekstu źródłowego.

Drinkiem z rodzajów translacji specjalistycznych są tłumaczenia medyczne dotyczące tekstów często o tematyce medycznej, ale zarówno w terenie dziedzin pokrewnych medycynie takich jak chemia, biologia, farmaceutyka i biotechnologia. Przedmiotem takiej translacji że żyć na przykład publikacja naukowa, książka o tematyce medycznej, protokół badania klinicznego, wyniki badań, prezentacja multimedialna przeznaczona dla szkolenia w firmie medycznej lub i podręcznik na potrzeby studiów medycznych.
W obecnego gatunku specjalistycznych tłumaczeniach niezwykle istotną funkcję pełni precyzja i rzetelność przekładu. Takie translacje wciąż są spełniane nie przez tłumaczy, a specjalistów z potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami biegłą znajomością danego języka obcego. Lekarz skupiający się przekładami z działu medycyny może też mieć podwójne przygotowanie i oprócz ukończonych studiów medycznych prezentować wysokie kompetencje językowe dzięki zdobyciu tytułu licencjata, a nawet magistra kierunku filologicznego. Wiedza tłumacza w zakresie tematyki, którą porusza tekst źródłowy idzie na doskonałym miejscu, ponieważ wtedy ona rozstrzyga o późniejszym rzetelnym przekładzie artykułu.
Z porady na skomplikowaną tematykę przetłumaczony tekst oddaje się przynajmniej jednoetapowej weryfikacji. W kierunku analizy poprawności tekstu docelowego można osiągnąć głównie weryfikacji stylistyczno-językowej, w jakiej spisuje się do tekstu poprawki na powierzchni stylistycznej oraz weryfikacji merytorycznej, podczas której tekst jest szukany między innymi pod kątem poprawności użytej w nim terminologii. Zanim finalny tekst dotrze do rąk typa jest robiony przez zazwyczaj kilku specjalistów. Tworzenie tłumaczenia specjalistycznego jest wówczas skomplikowanym, wieloetapowym procesem wymagającym dużej systematyczności i stuprocentowo profesjonalnego rozwiązania ze strony robiącego je świata.