Bezpieczenstwo w unii europejskiej aleksandrowicz

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz kontrole praktyce w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że duża część maszyn, a i urządzeń jest oddana do prowadzenia działalności w kopalniach węgla kamiennego, w których może nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która wznosi się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i układów ochronnych, jakie są dane do celu w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej porady jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była doskonałym krokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w istnienie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do zysku w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem na powierzchni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych danych do grania w strefach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na zasadzie starego podejścia, były powiązane ale z narzędziami elektrycznymi, które wymagały spełnić wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu właśnie w połowie przypadków. W kontakcie spośród obecnym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie odpowiednie do zrealizowania dużego stopnia ochrony, który jest pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.